Cookie Consent by

Vrátenie / Výmena tovaru

Ako môžete postupovať pri výmene tovaru:

1.) Tovar nám prosím zašlite poštou doporučene (nie dobierkou) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.) Priložte prosím Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza tu (kliknite prosím sem), alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu na info@destiny-shop.sk, kde uvediete

  •     Vaše meno, adresu a telefónne číslo
  •     názov produktu, ktorý zasielate na výmenu
  •     názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť
  •     číslo objednávky /ID objednávky/, dátum prijatia tovaru
  •     Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v obale /v krabici, alebo inom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Destiny-Shop.sk

Rezidenčná 764/21,

900 50 Hrubá Borša

 

6.) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru vráteného tovaru na výmenu bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 5,50 €.

 

Ako môžete postupovať pri vrátení tovaru:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiťeľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

1.) Tovar nám prosím zašlite poštou doporučene (nie dobierkou) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.) Priložte prosím Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza tu (kliknite prosím sem), alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu na info@destiny-shop.sk, kde uvediete

  •     Vaše meno, adresu a telefónne číslo
  •     číslo účtu na ktorý si prajete peniaze vrátiť, resp. formu akou majú byť peniaze vrátené
  •     číslo objednávky /ID objednávky/, dátum prijatia tovaru
  •     Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v obale /v krabici, alebo inom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Destiny-Shop.sk

Rezidenčná 764/21,

900 50 Hrubá Borša

 

6.) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Ako postupovať pri online reklamácii

1. V sekcii "Môj účet" kliknite prosím na "Históriu objednávok".

2. Vyberte objednávku, v ktorej sa tovar, ktorý chcete reklamovať nachádza.

3. Kliknite na list s lupou na pravej strane objednávky.

4. Vyhľadajte tovar, ktorý chcete reklamovať a kliknite na zelenú šípku na pravej strane.

5. Zvoľte prosím dôvod reklamácie, prípade vpíšte doplňujúce informácie o reklamácii do okna s názvom "Údaje o chybe".

6. Opíšte bezpečnostný text, prečítajte si a zaškrtnite súhlas s Vrátením / výmenou tovaru a stlačte tlačítko pokračovať.

O stave reklamácie Vás budeme informovať mailom.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.